Zmluvu o dielo pri rekonštrukcii bytu by mal zostaviť právnik


Podnikanie / Neděle, 14 dubna, 2024

Zakúpili ste byt v pôvodnom stave a čaká vás stavebná rekonštrukcia? Budete meniť okná a dvere, búrať dverné zárubne a niektoré priečky, murovať bytové jadro, kompletne meniť elektroinštaláciu, rozvody vody a odpadu, budovať novú kuchyňu, kúpeľňu a toaletu a podlahové krytiny? Potom sa jedná o pomerne veľký rozsah pracovných činností.

novostavba rodinného domu

Rekonštrukcia bytových jednotiek sa na Slovensku vykonáva prakticky denne, či už svojpomocne, alebo so stavebnými spoločnosťami. Ak volíte tú druhú alternatívu, odporúčame vám nechať zhotoviť zmluvu o dielo a nesádzať len na ústnu dohodu, že vám niekto natiahne nové elektroinštalačné káble alebo položí laminátovú podlahu. Ak sa totiž vyskytnú problémy, napríklad stavebník nedodrží svoje slovo alebo od vás požaduje vyššiu finančnú čiastku, než bola pôvodne dohodnutá, nebudete mať v ruke žiadny argument pre prípadný spor. Zmluva o dielo je tiež dôležitá kvôli reklamáciám, a tých je pri stavebných činnostiach celý rad.

zmluva o dielo

Zmluvu o dielo môže vyhotoviť zhotoviteľ stavby a vy ju potom nechajte preveriť právnikom alebo nechajte zmluvu o dielo s dodaním potrebných podkladov vyhotoviť právnikom v kompletnom rozsahu. Zmluvné dojednania sú potom záväzné pre obe strany a každý dobre vie, aké sú jeho povinnosti a práva. Právne služby majú v tomto prípade svoj platný význam najmä pri rozsiahlych stavebných činnostiach a zela nevyhnutné sú pri novostavbách rodinných domov či rekonštrukcií značného rozsahu, ako sú výmena krovov a strešnej krytiny, modernizácia rodinných domov spojená s výstavbou terás, schodísk, zimnej záhrady, bazénu a ďalších nákladných stavebných prvkov.

Advokátom z Bratislavy sa môžete nechať zastupovať pri prípadnom súdnom spore, kedy dochádza vplyvom nesprávnych pracovných postupov a nevhodného prístupu zamestnancov či majiteľa firmy k poškodeniu alebo strate či dokonca k odcudzeniu hnuteľného majetku, k ujme na zdraví a ďalším situáciám, ktoré vedú k vymáhaniu odškodného.