Stránky cestovných kancelárii


Www / Pátek, 21 září, 2018

Na každej úvodnej stránke by mal byť uvedený:

  • Názov cestovnej kancelárie s príslušným logom
  • Kontaktné údaje nielen na centrálu spravidla v Bratislave, ale aj na pobočky a predajcov po celej republike spolu s otváracími hodinami
  • Ponuka cestovnej kancelárie podľa krajín aj podľa spôsobu dopravy
  • Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch

kancelář

  • Poistný certifikát- aby sme mali istotu, že cestovná kancelária je poistená pre prípad úpadku. Aj s číslom poistnej zmluvy a názvom poisťovne, v ktorej urobila poistenie a na akú výšku- aby sme si to vedeli prípadne overiť
  • Letové časy pre leteckú spoločnosť aj s jej názvom
  • Autobusový vybavenosť- autobusový park- aj s popisom výbavy autobusov pre jednotlivé destinácie
  • Ponuky pre verných klientov- tie by mali byť v inej cenovej relácii a za iných predávaných podmienok- toto by malo byť prístupné iba špeciálnym kódom- nie pre všetkých viditeľné

Uvítame vždy aj korektný výpočet komplexnej ceny zájazdu. S dôrazom na slovo konečnej. Aby keď prídeme do cestovnej kancelárie, tak aby sme sa neprekvapili ,že v cene leteckého zájazdu nie sú ešte letiskové poplatky ani cestovné poistenie a že máme zaplatiť o 200-250€ na mieste viac za osobu, ako prezentovali na stránkach.

Nudia ma stránky s centrálnymi spoločnými prepočtami cez Cesys alebo Profi, vďaka ktorým sa žiaľ stránky podobajú ako vajce vajcu. Mám oveľa radšej originálne stránky, aj keď v nich nebude 500 zájazdov ale iba 20, bude mi to veru milšie.

student

Originalita stránky je aj v obrázkoch na nej umiestnených a na spôsoboch prelínania sa jednotlivých podstránok. Nemám rada veľké zmeny, ktoré mi sťažia orientáciu na stránke, ktoré mi predtým vyhovovala.
Stránok je veľa, cestujúcich ešte viac. Je dobré, že každý si môže vybrať ten svoj zájazd, v tej svojej kancelárii, na ktorú sa môže spoľahnúť a s ktorou má dobré skúsenosti.