Onboarding, efektívna adaptácia nových zamestnancov


Podnikanie / Pátek, 30 března, 2018


Väčší, alebo rozrastajúci sa podnik zrejme bude potrebovať i pomoc v podobe prijatia nových zamestnancov. Viaceré podniky dokonca vykonávajú činnosť, pri ktorej je dispozícia väčšieho počtu zamestnancov nutnosťou. Čiže aj tento bod súvisiaci s prijatím a následnou adaptáciou nových zamestnancov je pre úspešnú budúcnosť podniku podstatne dôležitý. Adaptácia je dôležitá hneď z viacerých dôvodov. Ak sa nový zamestnanec podrobne zoznámi s prostredím a svojou prácou, bude tak schopný pracovať efektívnejšie a najlepšie hneď zo začiatku. V opačnom prípade, kedy sa tento bod viac-menej odignoruje, nový zamestnanec môže byť neschopný a flustrovaný natoľko, že po krátkom čase z práce odíde. Pre budúcnosť výroby je tak adaptácia dôležitým prvým krokom, na aký by sa mal nájsť čas každý podnik zamestnávajúci nových ľudí.

kanceláře

•         Tento krok nazývame odbornejším pojmom ako onboarding.( Z anglického on board, čo môžeme preložiť ako „nástup na palubu“.)
Okrem výrobného procesu a prostredia by sa mal nový kolega zoznámiť i s firemnou kultúrou, zvykmi, očakávaniami, no a v neposlednom rade s cieľom firmy. Nespokojnosť či nesprávna adaptácia v podstate nemusí byť výnimkou, nakoľko v posledných rokoch priemerný človek údajne vystrieda až 11 zamestnaní. Strata zamestnancov je pre výrobu a teda zisk firmy v konečnom dôsledku stratou. Správnym zavedením onboardingu sa odhaduje o 58% väčšia pravdepodobnosť, že nový zamestnanec vo firme nakoniec zostane.

reference

Po základnom oboznámení sa so základnými bodmi ako bezpečnosť pri práci, cieľ firmy, neskôr s prostredím, prácou, personálom, kolegami, sa tak presuňme do doby, kedy je zamestnanec aktívny v práci už cez dva týždne. To je doba, ktorá je ideálna na doterajšie zhodnotenie jeho výkonu. Nezabudnime ho pochváliť, ale takisto taktým spôsobom poukázať na jeho doterajšie nedostatky, akým by mal venovať väčšiu pozornosť. Po prvom mesiaci od neho budeme vyžadovať trochu viac, než len základnú adaptáciu, pretože po skúšobnej dobe troch mesiacov s nim musíme počítať ako so schopnou a produktívnou súčasťou tímu.